1-Introducció

L’energía geotérmica és l’energia que pot ser obtinguda per l’home mitjançant l’aprofitament del calor de l’interior del nostre planeta, la Terra.Aquest calor es deu a diversos factors, entre els el cuals cal destacar el gradiente geotérmic, el calor radiogénic, etc. Geotérmic ve del greg “geo, Terra", y “thermos, calor"; literalment "calor de la Terra".

ewreas.jpg

2- Centrals geotèrmiques

Una central geotermica es un lloc on s’aprofita el calor intern de la Terra. Per aprofitar aquesta energia es necesari que es donin temperatures molt altes a poca profunditat. Tan sols així es posible aprofitar l’aigua calenta o el vapor d’aigua generats de forma natural. Aquest tipus d’energia s’utiliza principalment per a calefaccions y usos agrícoles. L’energia geotérmica és renovable i produeix pocs residus. No obstant això, el seu aprofitament està limitat a determinades zones geográfiques.

Parts d’una central

Les parts són les mm ateixes que en una central tèrmica. L’única diferència es el cremador y las chemeneies.
- Canalitzacions d’aigua
Fan la funció del cremador ya que serveix per calentar l’aigua que mourà la turbina, degut a les altes temperaturas que alcança el vapor d’aigua (procedent de l’interior de la Terra) que transporten.
- Turbines
Les turbines poden considerarse com la part més important de la central ja que són les encarregades de moure el generador per produir l’electricitat.
Aquestes turbines han estat diseñades per soportar una temperatura de uns 600º C i una presió d’unos 350 bars.
Les turbines han estat formades per una serie d’alabs de diferents tamanys que aprofiten la presió del vapor d’aigua per fer girar la turbina.
- Generador
Es el encarrgat de produir l’electricitat.
- Condensador
Es el encarrgat de condensar el vapor que s’encarrega de moure la turbina per a que pugui tornar a ser utilizat.
- Torres de refrigeración
S’encarreguen de mantenir baixa la temperatura del condensador, garantizant el correcte funcionamient de la central.
L’aigua que refrigera el condensador es refreda en les torres de refrigeració al entrar en contacte amb l’aire fred que circula a través d’elles.
Otres parts de la central, també importants per garantir un bon funcionamiento, serien totes les tuberies i bombes que transporten tot l’aigua a través de tota la central.
En aquest dibuix es pot veure el funcionamient y les partes que formen una central geotérmica:
external image clip_image004.jpgs6f1.png

3. Aventatges e inconvenients:

Aventatges - Es una energía renovable.
- L’energía geotérmica es molt abundant.
- Es constant (24 horas del día).
- Relativament neta i poc costosa.
- No depend de components fósils.
Inconvenients - L’energia geotèrmica no es pot transportar.
- Les centrals geotérmicas són molt grandes y costosas.
- Tenen un gran impacte visual.

4. Centrals geotèrmiques en el món.

Les centrals geotèrmiques es troben repartides principalment per zones de Nueva Zelanda, Estados Unidos e Islandia.

E.Geotermica.jpg

5.Centrals geotèrmiques a Espanya


mapacentralestermicas.jpg
external image clip_image006.jpg