Falta:
1. Parts de la central
2. Explicar més com funcionen
3. Més imatges o esquemes
4. Eficàcia energètica


Introducció:


Amb aquest nom es coneixen les
centrals que utilitzen gas natural com a combustible i que per generar electricitat fan servir la tradicional turbina de vapor i una turbina de gas que aprofita l'energia dels gasos d'escapament de la combustió. Amb això s'aconsegueixen rendiments termoelèctrics de l'ordre del 55%, molt superiors al de les plantes convencionals. Por ello, su efecto contaminante es también mucho menor: Su producción de CO2 por kilovatio (KW) y hora ronda los 350 gramos, frente a los 1.000 gramos por KW y hora de las térmicas que consumen carbón.

Suposen una millora pel que fa a les antigues tèrmiques de carbó, encara que també contaminen i depenen del gas estranger.

Historia:


Són centrals tèrmiques d'última generació, més eficients i per tant menys contaminants. Per això, i perquè recuperen ràpidament el capital invertit, les centrals de cicle combinat han proliferat durant els últims anys als països desenvolupats. No obstant això, els grups ecologistes recorden els seus inconvenients per al medi ambient.

El ritme d'instal lació d'aquestes instal.lacions s'ha disparat en els darrers anys. A Espanya, la primera planta de cicle combinat va començar a funcionar el 2002, i en l'actualitat, hi ha una vintena d'elles al llarg de la geografia peninsular, segons les últimes dades de Red Eléctrica Española (REE), pertanyents a 2006. En aquest sentit, la potència instal.lada a Espanya de cicle combinat va arribar l'any passat els 16.376 megawatts (MW), el que suposa aproximadament el 20% de la potència total instal.lada (82.336 MW), segons REE.


Funcionament:w-diag-ciclo-combinado.jpg


Les plantes de cicle combinat poden ser de gas natural, fuel, o mixtes, encara que es prefereix el gas, perquè és més net, no conté sofre i produeix menys CO2 per la mateixa energia produïda. En qualsevol cas, aquestes centrals funcionen mitjançant la unió d'un cicle tèrmic ordinari i una turbina.

En aquest sentit, el gas en combustió és el fluid que mou directament una turbina especial d'alta velocitat, sense passar per un circuit de vapor. L'energia produïda pels gasos de sortida de la turbina alimenta un circuit convencional de vapor, que mou una segona turbina. Una altra alternativa és el cicle combinat amb gasificació integrada, on es gasifica el carbó i, després d'un tractament dels gasos obtinguts, es crema en un procés com l'anterior.


Impacte ambiental


Enfront de l'expansió d'aquest tipus de centrals, els grups ecologistes destaquen que les emissions contaminants també creixen amb elles, especialment, el diòxid de carboni (CO2), que contribueixen a l'efecte hivernacle, i els òxids de nitrogen (NOx) que generen pluges àcides.

Així mateix, recorden, aquestes centrals solen ubicar-se en les riberes dels rius, per disposar d'aigua de refrigeració, i en zones naturals poc poblades, on els terrenys són més barats. Les conseqüències negatives per això són diverses. D'una banda, a més del consum d'aigua en si, eleven la temperatura de l'aigua i l'aire propers i canviant així les condicions naturals de l'entorn. D'altra banda, l'emplaçament en terrenys naturals impedeix el desenvolupament de pràctiques agrícoles, ramaderes o de turisme rural.

En aquest sentit, les crítiques ecologistes també apunten a les declaracions d'impacte ambiental positives que reben moltes d'aquestes plantes, en afirmar que es tracta d'estudis aportats pels seus propis promotors, i per tant, no d'acord amb la realitat.

Un altre problema afegit és el del seu principal combustible, el gas natural, que s'importa principalment del Nord d'Àfrica, ja que a Espanya les existències són
central-termica-de-lada.jpgreduïdes. Per això, es crea una dependència directa d'altres països i dels vaivens dels preus del mercat internacional, similars als del petroli.

La utilització creixent de gas també implica la construcció de noves infraestructures (gasoductes, dipòsits, regasificadores, transport marítim, etc.) Amb els impactes mediambientals i els problemes de seguretat consegüents. A més, la substitució del carbó nacional com a matèria primera comporta la progressiva desaparició de la indústria minera, amb els problemes socials i econòmics derivats.

Segons les previsions del govern, a finals de 2010 la generació de gas natural es triplicarà fins arribar al 33%, mentre que la del carbó es reduirà a la meitat, fins a un 15%. Per això, alguns experts consideren aquestes centrals un mal menor que durarà com a mínim uns 30 anys, una mena de període de transició cap a la utilització d'energies renovables molt més netes i desenvolupades que en l'actualitat i que puguin subministrar gran quantitat d'energia. No obstant això, els ecologistes consideren que l'impuls de les energies renovables hauria de començar des de ja, evitant així mateix el malbaratament energètic de l'actualitat.Tipus de energia tèrmica de cicle combinat