L' ENERGIA HIDROGENA, L'ENERGIA DEL FUTUR


hidrogeno_energia.jpg

(Fotografía extreta del google)


1. Introducció.


L'hidrogen és el més simple del elements químics i el més abundant de l'univers.
En canvi, la seva presència en estat pur és excepcional, pel que es fa necessari l'ús de diferents técniques per la seva obtenció.
L'objectiu és arribar a la "plenitud del hidrogen" com a energia del segle XXI però perquè aixó sigui possible es necessita generar l'hidrogen de forma neta i inesgotable.
2. Punts a tractar.


2.1. Funció que tindrà l'energia del futur.
2.2.
Avantatges i inconvenients de l'energia hidrogena.
2.3. Com afectarà l'energia hidrogena al planeta Terra
.


2.1. Funció que tindrà l'energia del futur.

L'hidrògen quan s'utilitza com a font d'energía es converteix en un combustible etern, és a dir mai s'acaba. Aquest no conté carboni per tant no emet dióxid de carboni i aixó significa que no contamina el medi ambient.

L'hidrogen una vegada s'ha obtingut es pot comprimir i emmagatzemar uns mesos i es pot cremar com els altres combustibles ja sigui per produïr calor, impulsar un motor, o produïr electricitat en una turbina.

Això significa que l'energia d'hidrògen en un futur podrà fer les funcions de qualsevol combustible. A l'hora d'impulsar un motor podrem substituir la gasolina, que prové del petroli i aquest contamina molt i està en perill de desaparèixer a causa de la gran quantitat que utilitzem en comparació amb el ritme de la seva producció, l'hidrògen com ja em dit abans és un combustible inesgotable i no contaminant, llavors es converteix en un avantatge tant pel media ambient com per la societat. I per altre banda podrà tenir funcions d'energía calorifica..etc.

Això fa arribar a la conclusió de que l'energia Hidrògena serà una energia que substituirà aquelles energies que provoquen greus porblemes contaminants i per tant ajudarà a millorar el medi ambient.2.2 Avantatges i inconvenients de l'energia hidrogena.


Avantatges d'utilitzar l'energia hidrogèna:

  • No produeix contaminació ni consumeix recursos naturals.
  • Seguretat els sistemes d'hidrogen tene una historia de seguretata molt important. A més de disipar-se rapidament en l'atmosfera si hi ha una fuga, l'hidrogen en comparació amb els altres combustibles no és tóxic.
  • Alta eficiència: les celdes de combustible converteixen l'energia química directament en electricitat.
  • Funcionament silenciós.
  • LLarga vida i poc manteniment: encara que no s'ha comprovat la durada de vida es dedueix que serà molt més en comparació a las màquines a les que substituirà.
  • Modularitat: les celdes on es guardarà l'energia es podrà fer de diferents tamnys depenent de la seva funció. Això permetrà augmentar o disminuir la l'energia dels sistemes depenent del creixement de la demanda energètica, reduïnt dràsticament els costos inicials.

Inconvenients d'utilitzar l'energia hidrògena:

La utilització de l'hidrògen com a combustible bàsic resulta tenir un cost econòmic massa elevat per l'actualitat per que es pogui considerar com una alternativa als combustibles fòssils i les energíes renovables, ja que l'hidrògen resulta ser cinquanta vegades més car de produïr que no pas la gasolina i la imatge que te l'energia hidrògena de ser un combustible net no compensa quan es menciona que el 95% de l'hidrògen que es produeix en l'actualitat en tot el mon, procedeix de combustibles fòssils, com el gas natural i en la seva fabricació es produeix emisions de gassos d'efecte hivernacle.